സമ്പാദിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചു|അതിശയകരമായ ഒരു കഥ
സുപ്രീം ബേക്കേഴ്‌സ്: കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും നല്ല ബേക്കറി 🍰👑-1984-ൽ സ്ഥാപിതം
ആമസോണിൽ എങ്ങനെ price ഇടണം |How to Set Price in Amazon and Flipkart
കിടത്തി ചികിത്സ ഇല്ലാത്ത ആദ്യത്തെ മൾട്ടി സ്പെഷ്യലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ|കേരളത്തിൽ ഇതാധ്യം
മുതിർന്നവരുടെ മാനസികാരോഗ്ഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്നതിനായി ഒരു സംരംഭം-Howoldareyou
നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് ഓൺലൈൻ ആക്കാൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്
ഈ കഫെയിൽ നിങ്ങള്ക്ക് മണിക്കൂറുകളോളം ഇരിക്കാം|പുറത്തു നിന്നും ഭക്ഷണം കൊണ്ട് വന്നു കഴിക്കാം|ഇത് GVQ കഫേ
ടി.എസ്. കല്യാണരാമൻ: കല്യാണ് ജ്വല്ലേഴ്‌സിനും കല്യാണ് ഡെവലപ്പേഴ്‌സിനും പിന്നിലെ ചാലകശക്തി
എം.എ.യൂസഫ് അലി: ലുലു ഗ്രൂപ്പ് ഇന്റർനാഷണലിന് പിന്നിലെ വിഷണറി ബില്യണയർ
അടുക്കളയിൽ നിന്ന് ബിസിനസ്സിലേക് |ഒരു നിർവാണ വിജയ കഥ| ഷെഫ് പിള്ളയുടെ പാചക യാത്ര
ആമസോൺ, ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ലിസ്‌റ്റിംഗിനായി പശ്ചാത്തലം നീക്കം ചെയ്യുകയും ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ വലുപ്പം മാറ്റുകയും ചെയ്യുക

Content Removal

Email: mallupreneur.in@gmail.com

Please read the following information before submitting a content removal request:

We take the issue of content removal seriously and strive to respond promptly to all legitimate requests. Before submitting a request, please review our content removal policy and guidelines to ensure that your request complies with our criteria for removal. Please note that this form is only for requesting the removal of content from the website. If you have other inquiries, please contact us through our regular contact page.

Content Removal Policy:

 1. Infringement of Copyright: If you are the copyright owner or authorized agent and believe that your copyrighted content is being used without permission, provide specific details about the copyrighted material, its location on our website, and the basis for your claim.
 2. Privacy Violation: If you believe that your personal information or privacy rights have been violated through the publication of sensitive information, please specify the URLs and reasons for your request.
 3. Inappropriate Content: We consider requests to remove content that is obscene, offensive, or violates our content guidelines. Please provide the URLs and reasons for your request.

Content Removal Guidelines:

 • Please provide detailed and accurate information to process your request effectively.
 • Ensure that your request complies with applicable laws and regulations.
 • Understand that not all content may be eligible for removal based on our evaluation.

Submission Form:

1. Your Information:

 • Your Name:
 • Organization (if applicable):
 • Email Address:
 • Phone Number:

2. Request Details:

 • URL(s) of the content you are requesting for removal:
 • Reason for content removal:
 • If applicable, provide any legal documentation to support your request (e.g., copyright registration, court order).

3. Agreement:

By submitting this content removal request, you acknowledge that the information provided is accurate to the best of your knowledge and that you understand the website’s content removal policy and guidelines.

Submit Request:

Upon receipt of your request, our team will review the information provided and respond within a reasonable timeframe. Please note that submitting a false request may result in legal consequences.

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms below to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.